Tag: nối mi giả

Nối mi giả có ngày bị nhiễm khuẩn, mù mắt

Để được đẹp hơn, hiện nay nhiều bạn gái tìm cách nối mi giả. Để nối mi giả cần phải sử dụng nhíp để gắn từng sợi tơ lụa hoặc sợi tổng hợp lên từng chiếc lông mi bằng một