Tag: Nâng ngực nội soi qua đường dưới bầu vú

Nâng ngực nội soi qua đường dưới bầu vú

Là đường vào đơn giản, an toàn, trực tiếp, ít gây tổn thương cho vú nhất. Đó là lối vào ngắn nhất vào khoang đặt túi trên cơ cũng như dưới cơ ngực lớn mà không gây một tổn thương