Tag: Biến chứng sau nâng ngực

Biến chứng và cách xử lý biến chứng sau nâng ngực.

Phương pháp nâng ngực an toàn phải tuân theo quy định của ngành y như: Xét nghiệm cho thấy đủ điều kiện sức khỏe tiến hành một phẫu thuật nâng ngực; Bác sĩ phẫu thuật phải có giấy phép hành